QHSE

MEWO S.A. uznaje zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników współpracowników i podwykonawców za wartość nadrzędną.

MEWO S.A. nieustannie dąży do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwo podczas prowadzenia działań zarówno na morzu, jak i na lądzie. Kierujemy się  międzynarodowymi standardami w zakresie planowania przebiegu prac, oceny ryzyka i doboru środków ochrony osobistej.

Zintegrowany System Zarządzania

MEWO S.A. deklaruje świadczenie usług na najwyższym poziomie jakości oraz spełnienie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pełnym zaangażowania w ochronę środowiska. W celu realizacji tej deklaracji wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018. System ZSZ jest stale monitorowany, doskonalony, rozwijany i zarządzany.
W myśl wymogu ciągłego doskonalenia, MEWO S.A. w 2020 roku przeszło pomyślnie certyfikację zgodnie z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

45001en 9001en 14001en
     
Polityki MEWO S.A.

Zobowiązanie Zarządu MEWO S.A. do świadczenia usług o najwyższej jakości prowadzonych zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska zostało określone w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Nasze działania ukierunkowane są na uzyskanie satysfakcji Interesariuszy oraz realizację wytycznych zawartych w normach PN - EN ISO 9001:2015, PN - EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, a także innych wymagań i zobowiązań mających zastosowanie w działalności Spółki.
Zapewniamy, że taki sam poziom wymagań w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska jest stosowany wobec podwykonawców i ich pracowników.

Polityki ustanowione w firmie MEWO S.A.:

Polityka Jakości
Polityka Ochrony Środowiska
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
Strategia ESG
• Polityka antynarkotykowa i antyalkoholowa
• Polityka zapewnienia zgodności
• Polityka samochodowa
• Polityka prywatności MEWO S.A.
• Kodeks Etyki MEWO S.A.

MEWO POL 01 Integrated Management System Policy MEWO POL 02 Alcohol and drug policy MEWO POL 03 Compliance Policy MEWO POL 04 Environmental Protection Policy MEWO POL 05 Occupational Health and Safety Policy MEWO POL 06 Road transport policy MEWO POL 07 MEWO S.A. Privacy Policy MEWO POL 08 Code of Ethics MEWO S.A. 0
Zespół QHSE

Rolą zespołu QHSE jest wspieranie najwyższego kierownictwa, działu operacyjnego, pracowników i współpracowników MEWO S.A w zakresie:

  • wdrażania najwyższych standardów BHP w miejscu wykonywania pracy,
  • stałego budowania kultury bezpieczeństwa zgodnie z systemem ZSZ,
  • podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska,
  • nadzoru nad spełnieniem wymagań systemu ZSZ oraz wymagań klienta,
  • zapewnienia realizacji usług na najwyższym poziomie jakości.

Contact us

HEAD OFFICE
T / +48 502 058 294
E / biuro@mewo.eu

MEWO S.A.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
POLAND

NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
KRS: 0000625922

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 200.000,00 PLN wpłacony w całości