USŁUGI

BADANIA GEOFIZYCZNE

BADANIA HYDROGRAFICZNE

ANALIZA CHARAKTERYSTYKI TERENU MFW

BADANIA SEJSMICZNE

BADANIA SEJSMIKI DENNEJ (OBN)

SPORZĄDZANIE RAPORTÓW I MAP

Skontaktuj się z nami

HEAD OFFICE
T / +48 502 058 294
E / biuro@mewo.eu

MEWO S.A.
ul. Starogardzka 16A
83-010 Straszyn
POLAND

NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
KRS: 0000625922

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 200.000,00 PLN wpłacony w całości