POLITYKA PRYWATNOŚCI MEWO S.A.

 1. MEWO Spółka Akcyjna, z siedzibą w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 16A, (83-010) Straszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000625922, NIP: 583-315-93-42, kapitał zakładowy 200.000zł, kapitał wpłacony 200.000 zł (dalej: „Administrator”), szanuje prywatność i dokłada wszelkich starań by chronić zbierane i przetwarzane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@mewo.eu.

 3. Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, ponieważ nie ma takiego obowiązku.

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa polskiego oraz przepisami RODO.

 5. Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

 1. wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. realizacja celów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są za pomocą korespondencji elektronicznej, korespondencji tradycyjnej i telefonu.

 2. Na podstawie właściwych przepisów RODO mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych osobowych swoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO,

 4. Strona internetowa MEWO gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających i korzystających z niej. Zebrane w ten sposób informacje służą okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności strony internetowej MEWO.

 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

 6. Z zastrzeżeniem ust. 12 i 13, dane osobowe nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.

 7. Strona internetowa MEWO wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Pliki cookies” dostępnym na stronie MEWO.

 8. Strona internetowa MEWO może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie MEWO

 9. Rozwój strony internetowej MEWO, działalności gospodarczej Administratora, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie MEWO, w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 

 

Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową MEWO.EU

Właścicielem strony internetowej pod adresem https://www.mewo.eu (zwaną dalej: „MEWO”) jest MEWO Spółka Akcyjna, z siedzibą w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 16A, (83-010) Straszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000625922, NIP: 583-315-93-42, kapitał zakładowy 100.000zł, kapitał wpłacony 100.000 zł.

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa MEWO wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez MEWO plików cookies, wówczas powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej MEWO.

Należy pamiętać, że zablokowanie korzystania z plików cookies może mieć negatywny wpływ na prawidłowe korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej MEWO.

O plikach cookies

Cookies to pliki wysyłane przez odwiedzaną przez użytkownika stronę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.).

Informacje te są następnie wysyłane do strony internetowej za każdym razem, gdy przeglądarka żąda dostępu do tej strony. Dzięki temu strona internetowa ma możliwość identyfikacji i śledzenia przeglądarek internetowych.

Pliki cookies MEWO mogą być odczytane jedynie przez właściciela strony MEWO.

Istnieją dwa główne rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie z urządzenia końcowego użytkownika (komputera, laptopa, tabletu i smartfona, etc.) po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) dopóki nie zostaną usunięte lub nie upłynie ustalony okres ich przechowywania.

Pliki cookies MEWO nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika.

Cele wykorzystywania plików cookies

Strona internetowa MEWO używa plików cookies w następujących celach:

- utrzymania niezawodności funkcjonowania strony internetowej,

- uwierzytelniania umożliwiającego weryfikację użytkownika, a tym samym sprawne działanie serwisu,

- konfigurowania funkcji i usług świadczonych przez stronę internetową,

- lokalizacji i reklamy, co umożliwia dopasowanie informacji do użytkownika,

- analizy preferencji użytkowników, pozwalającej na ulepszanie towarów i usług.

Google cookies

Strona internetowa MEWO korzysta z narzędzia Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej MEWO. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Generowane informacje, dotyczące strony internetowej MEWO, służą do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać i wykorzystywać te informacje.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

Strona internetowa MEWO może publikować reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google, aby odzwierciedlić zainteresowania Klienta. Określenie owych zainteresowań odbywa się poprzez śledzenie przez Google zachowania użytkownika w całej sieci - za pomocą plików cookies. Przeglądanie, usuwanie lub dodawanie kategorii zainteresowań związanych z przeglądarką użytkownika, jest możliwe za pomocą Menedżera preferencji reklam Google, dostępnego pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/. Rezygnacja z udziału w sieci partnerskiej Adsense jest możliwa pod adresem: http://www.google.com/privacy_ads.html. Jednakże mechanizm rezygnacji także używa plików cookies, co w konsekwencji ich usunięcia z przeglądarki, spowoduje utratę decyzji o rezygnacji.

Aby upewnić się, że rezygnacja jest utrzymywana w odniesieniu do danej przeglądarki, należy użyć wtyczki do przeglądarki Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Popularne przeglądarki internetowe, poprzez dokonanie odpowiednich ustawień, umożliwiają użytkownikowi bądź zezwalanie na pliki cookies dla wszystkich witryn bądź zablokowanie plików cookies dla wszystkich witryn bądź wybranie witryn, których pliki cookies są dozwolone lub blokowane bądź też określanie ustawień niektórych plików cookies.

Ponadto przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikowi usunięcie plików cookies z urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tabletu, smartfona, etc.).

Zatem użytkownik ma możliwość zaakceptowania obsługi wszystkich plików cookies, określenia ustawień niektórych plików cookies bądź blokowania lub usuwania plików cookies.

W przeglądarce internetowej Internet Explorer można zrezygnować z korzystania z jakichkolwiek plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie wybierając „Blokowanie wszystkich plików cookie" za pomocą selektora przesuwnych.

W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje" i „Prywatność".

W przeglądarce internetowej Chrome można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Ustawienia”, „Zaawansowane”, w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” – „Ustawienia treści”, „Pliki cookie”.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.